A- A A+
bip tuchola szybka terapia onkologiczna ck ezamowienia

Regulaminy


  

aktualizacja 01.06.2022r.

Regulamin

wejścia na teren „Szpitala Tucholskiego” obowiązujący od dn. 01.04.2022r.

1.   W Szpitalu obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek.

2.   Po wejściu każdy ma obowiązek zdezynfekowania rąk.

3.   Na terenie Szpitala każdy pacjent ma obowiązek zachowania dystansu 1,5 – 2 m.

4.   Do Szpitala, wejściem nr 3 (od ul. Krzywej)  może wejść osoba zdrowa bez cech infekcji.   Osoby z objawami infekcji niezależnie od podstawowej przyczyny zgłoszenia, proszone są o kierowanie się do wejścia nr 1 od ul. Nowodworskiego). Pacjent do Szpitala wchodzi bez osób towarzyszących.

5.   W uzasadnionych przypadkach pacjent może wejść do Szpitala z osobą towarzyszącą.

6.   Pacjent zarejestrowany do poradni specjalistycznej wchodzi nie wcześniej niż 15 min. przed umówioną wizytą.

7.   W poczekalni oczekuje taka ilość pacjentów ile jest wyznaczonych miejsc siedzących.

8.   Odwiedziny na oddziałach szpitalnych odbywają się według następujących zasad:

       -  w godzinach od 14:00 do 16:00 (w pozostałych godzinach po ustaleniu z lekarzem oddziału),

       -  do jednego pacjenta może wejść jedna osoba,

       -  zaleca się, aby odwiedziny u jednego pacjenta nie trwały dłużej niż 15 min.

       -  odwiedzający musi być osobą zdrową, w trakcie odwiedzin zachować zasady: dystansu,

          stosowania maseczki, dezynfekcję rąk,

       -  artykuły rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego 

          minimum (wyłącznie w godzinach odwiedzin),

     -  po zakończeniu odwiedzin pomieszczenia oddziałów są wietrzone a powierzchnie

         dotykowe zdezynfekowane.

9.   Odrębne, wewnętrzne zasady przebywania obowiązują osoby towarzyszące na oddziałach: Pediatrycznym i Położniczym  oraz osoby odwiedzające na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym.

 


Aktualizacja 9.01.2023r.

Porody rodzinne w Szpitalu Tucholskim

Zasady uczestnictwa w porodzie rodzinnym.

 

1.     W szpitalu Tucholskim możliwe są porody rodzinne :

- osoba towarzyszącym może przebywać z rodzącą na sali porodowej w trakcie ostatniej fazy  porodu i maksymalnie 2 godziny po nim;

- towarzyszenie rodzącej w innych momentach pobytu możliwe jest jedynie na jednoosobowej sali o podwyższonym standardzie;

2.     Rodzącej może towarzyszyć tylko jedna osoba , która zobowiązana jest do przestrzegania ustalonych przez Szpital zasad reżimu sanitarnego, mającego na celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa innym pacjentkom, pacjentce jak i personelowi medycznemu.

3.     Osoba towarzysząca po wejściu do oddziału zmienia odzież na zestaw przygotowany przez szpital: ubranie jednokrotnego użytku, ochraniacze na nogi, maskę szczelnie zasłaniająca nos i usta. Maskę zobowiązana jest nosić zawsze podczas pobytu na oddziale.

4.     Osoba towarzysząca, która w opinii personelu oddziału położniczego rażąco narusza zasady reżimu sanitarnego zostanie zobowiązana do opuszczenia oddziału.


Regulamin pobytu osoby towarzyszącej na Oddziale Pediatrycznym

1.       Dziecku hospitalizowanemu na Oddziale Pediatrycznym może towarzyszyć rodzic/opiekun prawny.

2.       Osoba towarzysząca może opuszczać Oddział.

3.       Niedopuszczalne są odwiedziny osób trzecich.

4.       Osoba towarzysząca zobowiązana jest do przestrzegania zasad obowiązujących w Szpitalu, w tym Regulaminu wejścia na teren „Szpitala Tucholskiego”.


Zasady przeprowadzania badań w kierunku SARS CoV-2

1.   Przyjęcia planowe:

- przed przyjęciem do Szpitala niezmiennie obowiązuje przeprowadzenie tzw. ankiety epidemiologicznej u każdego pacjenta i osoby towarzyszącej,

- nie przeprowadzamy (odstępujemy od) diagnostyki w kierunku SARS CoV-2 u pacjentów zdrowych przyjmowanych w trybie planowym,

- nie przeprowadzamy (odstępujemy od) diagnostyki w kierunku SARS CoV-2 osobom zdrowym, towarzyszącym pacjentom w hospitalizacji (oddział pediatryczny, położniczy).

 2.  Przyjęcia w trybie dyżurowym:

- lekarz pełniący dyżur, zlecenie przeprowadzenia diagnostyki w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 (test antygenowy i/lub RT PCR) podejmuje indywidualnie i jest to podyktowane oceną kliniczną pacjenta.

   3.Oddziały Szpitala:

    - decyzję o diagnostyce pacjenta w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2, podejmuje lekarz oddziału. 

Powyższe zasady obowiązują od dnia 1 kwietnia 2022 r.

 


 

 

  

Powielanie, kopiowanie , cytowanie treści i inne wykorzystanie jest prawnie zabronione!
Zezwala się na podawanie linku do naszej strony bez kopiowania treści.
Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej TUTAJ [akceptuję - zamknij]