A- A A+
bip tuchola szybka terapia onkologiczna

Dla Pacjentów


Dokumenty do pobrania:
 

 


Szpital świadczy usługi na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

  • lecznictwa szpitalnego t.j. oddziału chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, intensywnej terapii
  • opieki długoterminowej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej t.j. poradni takich jak:  poradnia chirurgiczna, urologiczna, urazowo-ortopedyczna, preluksacyjna, położniczo-ginekologiczna,  neurologiczna,  kardiologiczna, dermatologiczna, rehabilitacyjna, zdrowie psychicznego, gruźlicy i chorób płuc oraz terapii uzależnień i współuzależnionych od alkoholu.
  • diagnostyki: gastroskopia, kolonoskopia, USG metodą Dopplera
  • profilaktyki: cytologii, tętniaka aorty brzusznej
  • ratownictwa medycznego
  • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  • transportu medycznego
Szpital świadczy ponadto usługi komercyjne. Szczegółowy wykaz cen zawiera cennik usług.
 

Przyjęcie do Szpitala

Po przybyciu do szpitala każdy pacjent trafia najpierw do Izby Przyjęć, gdzie przeprowadzane są badania wstępne i załatwiane formalności związane z przyjęciem na oddział.

Pacjent powinien przedstawić skierowanie na własciwy oddział szpitala. Jedynie w przypadkach nagłych skierowanie nie jest wymagane.

Oprócz skierowania do szpitala należy przedstawić dokument tożsamości, w którym znajduje się numer PESEL pacjenta (dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka).
Od dnia 01.01.2013 roku nie ma potrzeby przedstawiania dokumentu ubezpieczenia. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy pacjent w systemie e-wuś obsługiwanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia widnieje jako nieubezpieczony. Wówczas na zasadach wcześniej obowiązujących musi dostarczyć odpowiedni dokumenet ubezpieczenia:
- Osoba ubezpieczona - aktualna legitymacja ubezpieczeniowa;
- Osoba ubezpieczająca się indywidualnie - dowód wpłaty;
- Osoba nieubezpieczona - dowód tożsamości. Ponadto pokrywa koszty leczenia;
- Rencista - legitymację rencisty i ostatni odcinek renty;
- Rzemieślnik - legitymację rzemieślnika i dowód ostatniej wpłaty;
- Rolnik - legitymację lub zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy;
- Członkowie rodziny osób ubezpieczonych - aktualna rodzinną legitymację ubezpieczeniową;
- Osoby bezrobotne - legitymację ubezpieczeniową lub zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy.
Po załatwieniu formalności pacjent zostaje skierowany na właściwy oddział.
Ubranie osobiste oraz przedmioty wartościowe, na czas pobytu w szpitalu mogą zostać złożone za pokwitowaniem w depozycie szpitalnym.
 

Godziny odwiedzin
 
Zalecane godziny odwiedzin:
 
-  oddział położniczy  od 9:00 - 20:00 (maxymalnie do 2 osób, niewskazane są odwiedziny przez dzieci do lat 7)
-  pozostałe oddziały  od 10:00 - 20:00


W zależności od stanu zdrowia pacjenta oraz sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, odwiedziny mogą być ograniczane. W uzasadnionych przypadkach np. potrzeba towarzyszenia choremu przez osobę bliską, za zgodą ordynatora oddziału odwiedziny mogą odbywać się w innych godzinach.
 


Rejestracja do poradni oraz pracowni Zasady rejestracji do poradni znajdują się w zakładce "Poradnie specjalistyczne" zaś do pracowni diagnostycznych w zakładce "Pracownie"
Pacjent ma mozliwość elektronicznej rejestracji pod adresem: rejestracja.szpitaltuchola.pl


 


 Zasady korzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego w Szpitalu Tucholskim

1.  W „Szpitalu Tucholskim” pacjenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się  mogą skorzystać z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane pobytem i leczeniem.

2.  Chęć skorzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego można zgłosić do Szpitala Tucholskiego pisemnie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej z wykorzystaniem zaproponowanego druku:

                                        DRUKU ZGŁOSZENIA   (WZÓR  do pobrania) 

3.  Dane kontaktowe:

„Szpital Tucholski” sp. z o.o.

Adres: ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola

Nr telefonu:   52 33 60 503

Nr faksu: 52 33 60 504

Adres poczty elektronicznej:  szpital@tuchola.pl

4.  Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwana dalej „osobą zgłaszającą”, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia.   

5.  Termin realizacji świadczenia, o którym mowa w punkcie 4 liczy się od dnia, po którym  wpłynęło zgłoszenie do Szpitala Tucholskiego.

6.  Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.

7.  Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.

8.  Pracownik Szpitala skontaktuje się bezpośrednio z osobę zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub poinformuje o braku możliwości realizacji świadczenia.
 

Prawa Pacjenta

Prawa Pacjenta są integralną częścią szeroko rozumianych praw człowieka. Potrzeba regulacji w tej dziedzinie wynika z asymetrii relacji pomiędzy pacjentem a instytucją lub osobą świadczącą usługi medyczne.

 
 
 
 
Powielanie, kopiowanie , cytowanie treści i inne wykorzystanie jest prawnie zabronione!
Zezwala się na podawanie linku do naszej strony bez kopiowania treści.
Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej TUTAJ [akceptuję - zamknij]