A- A A+
bip tuchola szybka terapia onkologiczna

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy


 

*** UWAGA***

Szpital Tucholski ma nowy numer rachunku bankowego:

Getin Noble Bank S.A.   - 33 1560 0013 2007 3768 8000 0001

TELEFONY

  •  52 33 60 502   -  kierownik  ZO-L
  •  52 33 60 537   -  pielęgniarka  oddziałowa
  •  52 33 60 537   -  dyżurka pielęgniarek

        e-mail:szpital@tuchola.pl


Lokalizacja
wejście główne A i wejście B , poziom: 2 piętro

PERSONEL

Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
mgr Danuta Krysztofczyk
 

 

                          Lekarz prowadzący 

                          lek. med. Daria Cholewińska

 

Lekarze wspólpracujący  

 

lek. med. Maciej Romański

lek. med. Alina Sass

lek. med. Al - Shaer Bashar

lek. med. Sebastian Derdowski

 

Pielęgniarka Oddziałowa
 Ewa Olter

licencjat pielęgniarstwa,

specjalista w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego


Pielęgniarki:

Dorota Kaźmierska - pielęgniarka dyplomowana

Joanna Sobczyk, licencjat pielęgniarstwa

Beata Szweda,pielęgniarka dyplomowana

Marzena Depczyńska, licencjat pielęgniarstwa

 


Opiekunki medyczne

Aleksandra Rosińska

Karolina Bielińska
Wojciech Wojciechowski 

Dorota Adamczyk

Aleksandra Szymborska

Aneta Zawadzinska

Iwona Trzebiatowska

Anna Stybaniewicz

Emilia Rydzkowska

Sylwia Rydzkowska


Terapeuta Zajęciowy

Tatiana Bielińska

Fizjoterapeuta

mgr Alicja Wiluś

mgr  Artur Pawelski

lic. Anna Ott

 

Szpital Tucholski Spółka z o.o. posiada w swojej strukturze 17 łóżkowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Zakład opiekuńczo-leczniczy jest to zakład stacjonarny udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Do ZO-L nie mogą być przyjmowane osoby z chorobą psychiczną, zaawansowana chorobą nowotworową, uzależnienieniami, kwalifikujące się do domów pomocy społecznej lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.


Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Do skierowania należy załączyć wywiad pielęgniarskii, zaświadczenie lekarskie  wraz z oceną skali Bartel oraz dokumenty stwierdzające wysokość dochodu chorego (decyzję organu emerytalno-rentowego). Jeżeli osoba skierowana do zakładu nie może być przyjęta z powodu braku miejsc zostaje umieszczona na liście oczekujących. Termin przyjęcia ustalany jest telefonicznie, indywidualnie z pacjentem lub z jego rodziną. Przyjęcia odbywają się w trybie planowym. Osoby przebywające w Zakładzie pozostają pod stałą opieką fachowego personelu lekarskiego. Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze przez całą dobę świadczą pielęgniarki  i opiekunowie medyczni.

Zasady odpłatności za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczymj - miesięczna opłata za pobyt  osoby w nim przebywającej, określona jest na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 stycznia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz U. 2004 nr 2010 poz. 2135 ze zm.) w brzmieniu: Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.” Opłata ulega zmianie po każdorazowej waloryzacji dochodu osoby przebywającej w zakładzie.
 

 

Wnioski i oświadczenia (pliki do pobrania)
      
Pliki do pobrania w formacie .pdf

  • wniosek o wydanie skierowania do ZO-L (pobierz)
  • karta kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń (pobierz)
  • skierowanie do ZO-L (pobierz)
  • oświadczenie (pobierz)
  • wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie (pobierz)
  • dane dotyczące członków najbliższej rodziny/opiekuna (pobierz)


Pobierz czytnik plików PDF kliknij tutaj

Od 1. października 2019

możliwy pobyt na zasadach komercyjnych

- NIEZBĘDNE ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW

(jak przy pobycie współfinansowanym przez NFZ – wykaz powyżej)

Szczegółowych informacji udziela p. Dyrektor Krysztofczyk, tel. 52 336 05 02

 

 
Powielanie, kopiowanie , cytowanie treści i inne wykorzystanie jest prawnie zabronione!
Zezwala się na podawanie linku do naszej strony bez kopiowania treści.
Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej TUTAJ [akceptuję - zamknij]