A- A A+
bip tuchola szybka terapia onkologiczna

Ratownictwo medyczneLOKALIZACJA

  wejście główne A i wejście B, poziom: parter

Zespoły Wyjazdowe Ratownictwa Medycznego( zwyczajowo nazywane Pogotowiem Ratunkowym ) są jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego, działającymi na mocy Ustawy z dn. 8.09.2006 r.             Na terenie powiatu tucholskiego, dysponentem tych zespołów jest Szpital Tucholski z siedzibą w Tucholi, ul. Nowodworskiego 14-18.

Dyspozytor medyczny Szpitala Tucholskiego, wysyła na miejsce wezwania zespół ratownictwa medycznego, który ma najkrótszy czas dotarcia do miejsca oczekiwanej pomocy. Korzysta w tej sytuacji z pełniących dyżur całodobowo przez 365 dni w roku  3 zespołów:

·         Zespołu Specjalistycznego „S” Ratownictwa Medycznego z miejscem wyczekiwania przy szpitalu w Tucholi ( zespół z lekarzem )

·         Zespołu Podstawowego „P” Ratownictwa Medycznego z miejscem wyczekiwania w Gostycynie

·         Zespołu Podstawowego „P” Ratownictwa Medycznego z miejscem wyczekiwania w Śliwicach

 

W skład personelu  zespołów wyjazdowych Ratownictwa Medycznego, dysponowanych przez Szpital Tucholski wchodzi:

*    8 lekarzy, specjalistów medycyny ratunkowej, chirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz ortopedii;

*    24 osoby średniego personelu medycznego pielęgniarskiego oraz ratowników medycznych.

Medyczne działania ratownicze na terenie powiatu tucholskiego, w szczególności pracę zespołowy wjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego koordynuje :

Lek. med. Tomasz Ossowski -specjalista medycyny ratunkowej, zarządzania i organizacji w ochronie zdrowia.


Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić:

                                                                   na    numer      999 lub 112

Po zgłoszeniu się dyspozytora należy podać:

 • dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
 • powód wezwania - co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)
 • kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, wiek, płeć)
 • kto wzywa ZRM (imię i nazwisko, numer telefonu)
 • odpowiadać dokładnie na pytania dyspozytora
 • wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte".

Pamiętaj  !!     Nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki !!

Kiedy wezwać Pogotowie ?

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego ( Zespół Ratownictwa Medycznego ) powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.


Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:

 • Utrata przytomności lub zaburzenia świadomości
 • Drgawki
 • Nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nasilona duszność
 • Nagły ostry ból brzucha
 • Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Masywny krwotok z dróg rodnych
 • Gwałtownie postępujący poród
 • Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 • Rozległe oparzenia
 • Udar cieplny lub wyziębienie organizmu
 • Porażenie prądem
 • Podtopienie lub utoniecie
 • Upadek z dużej wysokości
 • Rozległa rana, będąca efektem urazu
 • Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się
 • Agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • Dokonana próba samobójcza

W ramach działań Pogotowia ( Zespołu Ratownictwa Medycznego) nie można uzyskać:

 • Wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • Recepty na stosowane stale przyjmowane leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • Rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
 • Skierowania do specjalisty
 • Badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego
 • Profilaktyki pierwotnej – szczepienia oraz kontynuacji leczenia POZ – np. planowe zastrzyki

Co robić w pozostałych przypadkach?
W pozostałych przypadkach należy zgłosić się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej tj. lekarza rodzinnego.

W dni powszednie od godziny 8:00 do 18:00 należy skontaktować się z placówką (poradnią, praktyką lekarską lub przychodnią), w której pracuje wybrany przez nas lekarz.

W sytuacjach szczególnych, a zwłaszcza nowych zachorowań lub zaostrzeń dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych, które wystąpią w nocy, lub w dni wolne od pracy, należy skorzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  (POZ-NS), realizowanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

W tym celu należy udać się lub zadzwonić do placówki pełniącej dyżurPOZ-NS, którego adres i numer telefonu dostępne są u waszego lekarza rodzinnego, jak i na specjalnej tablicy informacyjnej, wywieszonej na zewnątrz placówki medycznej, w której on przyjmuje. W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej(POZ-NS) udzielane są lekarskie porady ambulatoryjne, zabiegi pielęgniarskie, a w sytuacjach tego wymagających także wizyty domowe.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna pracuje w dni powszednie w godz. 18:00-8:00, w świąteczne w godz. 8:00-8:00.


Ze świadczeń POZ-NS należy skorzystać wtedy, gdy:

 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia.

Powielanie, kopiowanie , cytowanie treści i inne wykorzystanie jest prawnie zabronione!
Zezwala się na podawanie linku do naszej strony bez kopiowania treści.
Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej TUTAJ [akceptuję - zamknij]