A- A A+
szybka terapia onkologiczna

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy


TELEFONY

  •  52 33 60 502   -  kierownik  ZO-L
  •  52 33 60 537   -  pielęgniarka  oddziałowa
  •  52 33 60 537   -  dyżurka pielęgniarek

        e-mail:  zol@szpitaltuchola.pl


Lokalizacja
wejście główne A i wejście B , poziom: 2 piętro

PERSONEL

Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
mgr Danuta Krysztofczyk
 

 

                          Lekarz prowadzący 

                          lek. med. Daria Cholewińska

 

Lekarze wspólpracujący  

 

lek. med. Maciej Romański

lek. med. Alina Sass

lek. med. Al - Shaer Bashar

lek. med. Sebastian Derdowski

 

Pielęgniarka Oddziałowa
 Ewa Olter

licencjat pielęgniarstwa,

specjalista w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego


Pielęgniarki:

Barbara Chrapkowska - specjalistka w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego

Joanna Sobczyk, licencjat pielęgniarstwa

Beata Szweda,pielęgniarka dyplomowana

Marzena Depczyńska, licencjat pielęgniarstwa

Małgorzata Szweda, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 


Opiekunki medyczne

Aleksandra Rosińska
Hanna Pik
Wojciech Wojciechowski 

Dorota Adamczyk

Aleksandra Siuda-Szanecka

Aneta Zawadzinska

Judyta Suchomska

Iwona Trzebiatowska


Terapeuta Zajęciowy

Anna Gola

Fizjoterapeuta

mgr Alicja Wiluś

mgr  Artur Pawelski

lic. Anna Ott

 

Szpital Tucholski Spółka z o.o. posiada w swojej strukturze 15 łóżkowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Zakład opiekuńczo-leczniczy jest to zakład stacjonarny udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Do ZO-L nie mogą być przyjmowane osoby z chorobą psychiczną, zaawansowana chorobą nowotworową, uzależnienieniami, kwalifikujące się do domów pomocy społecznej lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.


Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Do skierowania należy załączyć wywiad pielęgniarskii, zaświadczenie lekarskie  wraz z oceną skali Bartel oraz dokumenty stwierdzające wysokość dochodu chorego (decyzję organu emerytalno-rentowego). Jeżeli osoba skierowana do zakładu nie może być przyjęta z powodu braku miejsc zostaje umieszczona na liście oczekujących. Termin przyjęcia ustalany jest telefonicznie, indywidualnie z pacjentem lub z jego rodziną. Przyjęcia odbywają się w trybie planowym. Osoby przebywające w Zakładzie pozostają pod stałą opieką fachowego personelu lekarskiego. Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze przez całą dobę świadczą pielęgniarki  i opiekunowie medyczni.

Zasady odpłatności za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczymj - miesięczna opłata za pobyt  osoby w nim przebywającej, określona jest na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 stycznia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz U. 2004 nr 2010 poz. 2135 ze zm.) w brzmieniu: Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.” Opłata ulega zmianie po każdorazowej waloryzacji dochodu osoby przebywającej w zakładzie.
 

 

Wnioski i oświadczenia (pliki do pobrania)
      
Pliki do pobrania w formacie .pdf

  • wniosek o wydanie skierowania do ZO-L (pobierz)
  • karta kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń (pobierz)
  • skierowanie do ZO-L (pobierz)
  • oświadczenie (pobierz)
  • wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie (pobierz)
  • dane dotyczące członków najbliższej rodziny/opiekuna (pobierz)


Pobierz czytnik plików PDF kliknij tutaj

 


 

Powielanie, kopiowanie , cytowanie treści i inne wykorzystanie jest prawnie zabronione!
Zezwala się na podawanie linku do naszej strony bez kopiowania treści.
Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej TUTAJ [akceptuję - zamknij]